Tematika të tjera

Tema si : Psikologjia, kultura, arti, sociologjia, mjekësia, udhëtimet, teknologjia, kafshët, filmat. Studime, vepra, kultura dhe vende, teori të rëndësishme dhe rekomandime. Psikologjia në jetën tonë, tipat psikologjikë. Perceptimi mbi jetën, teknologjia dhe mjekësia, filma dhe raporti i njeriut me kafshët.