Testi Vlerësues i Ankthit

Përshëndetje,

Njihuni me Kuic-in e krijuar nga "MENDJE E SHËNDOSHË (mendjeshendoshe.com)" për Testin Vlerësues të Ankthit. Pas plotësimit juve do ju shfaqet rezultati i vlerësimit.

*(Ky kuic automatik është krijuar si ndihmesë për identifikimin e simptomave anksioze. 4 nivelet e ankthit, sipas Different Levels of Anxiety janë: Ankth i Lehtë; Ankth i Moderuar; Ankth i Rëndë; Ankth i Nivelit të Panikut. Performanca e këtij kuic-i bazohet mbi 4 nivelet e ankthit dhe nën nivelet e tyre me fokus në gjendjen dhe simptomat. Ky kuic nuk është për vetdiagnostikim, diagnozën e saktë e jep Specialisti i Shëndetit Mendor.)

1-Sa shpesh shqetësohesh? *

2-Si e vlerësoni gjendjen tuaj të qetësisë? *

3-I shmangni përballjet? *

4-Keni mendime katastrofizuese duke menduar më të keqen që mund të ndodhi? *

5-Cilat nga këto simtoma të ankthit tuaj keni (Mund të zgjedhësh më shumë se 1): *

6-Jeni të shqetësuar për atë që njerëzit mendojnë për ju? *

7-Jeni të shqetësuar për humbjen e kontrollit? *

8-Sa shpesh keni pasur simptoma ankthi në muajin e fundit? *

9-Çfarë vlerësimi keni për veten? *

10-Kur përballeni me një situatë të pasigurt dhe/ose të rrezikshme, a shqetësoheni për të derisa situata të zgjidhet ose të kalojë? *