Art

Art dhe krijimtari, procese krijuese, ndjenja të çuditshme, të trishtueshme apo dhe të lumtura. Të parit e botës nga syri i një artisti. Mendimet dhe temat krijuese, shkollat e mendimit dhe vlerat e krijimeve në shoqëri. Piktura, skulptura, dizajni, muzika dhe instrumentet, veprat letrare si: poezia, dramat, novelat, tregimet, romanet. Rëndësia e artit dhe si ta shijojmë atë. Arti dhe përjetësia.