Rreth nesh

Ne jemi të apasionuar të tregojmë rreth shëndetit në përgjithësi, shëndetit mendor në veçanti, kurimit dhe studimeve të reja ndaj tij dhe tematikave të ndryshme me karakter social.
Kerkoni sipas kategorive të caktuara dhe gjeni informacione të rëndësishme për temat që ju interesojnë. Përditësohuni me të rejat.

Informacioni që merrni në këtë faqje është nga burime të besueshme, të mirënjohura në botë dhe që shërbejnë që ju të njihni më tepër veten tuaj, çrregullimet e ndryshme te shëndetit dhe botën tuaj emocionale. Është mirë kur ne mësojmë si të kujdesemi për veten.