Meditimi

Meditimi është një nga format se si ju mund të shëroni veten tuaj nga sëmundjet. Ai përmirëson jetën dhe mendimet. Teknikat si: fokusimi e vetëdija, frymëmarrja e relaksuar, mendime larg shqetësimeve. Njeriu kur mediton bëhet një me universin.