Studime

Studime në fusha të ndryshme të jetës. Studime dhe eksperimente psikologjike. Studime në fushën e mjekësisë, teknologjisë ushqimore, studime mbi kafshët dhe bimët, robotika, nanoteknologjia, inteligjenca artificiale, neural network. Shkenca dhe jeta.