Stresi

Stresi është një element i përditshëm i jetës sonë. A mund ta kurojmë apo dhe ta parandalojmë atë? Jemi ne apo situatat që na bëjnë stresant/e? Sa dhe si e rrezikon shëndetin tonë në përgjithësi?

Lexoni artikujt më poshtë...