Kulturë

Kulturat në botë dhe histori të popujve të ndryshëm. Arti, mjekësia, besimet fetare, sistemet politike, ushqimi dhe dietat e ndryshme. Kuriozitete dhe punime shkencore. Romakët, grekët, egjiptasit, majat, inkasit, ilirët, popujt sllavë, mongolët, kinezët dhe shumë të tjerë. Fakte interesante se si perceptimi për jetën ndikoi tek këta njerëz në shekujt që kaluan dhe mësimet prej tyre.