Sociologji

Sociologjia dhe historia. Jeta sociale dhe organizimet sociale në shekujt e ndryshëm. Sociologjia, psikologjia dhe shëndeti mendor. Kauzat sociale, sjelljet e njerëzve dhe pasojat sociale në shoqëri. Sociologjia dhe ekonomia, politika, religjioni, familja, politikat shtetëore, ligjet në terësi dhe në kohë. Konfliktet në botë dhe si janë zgjidhur ato.