Sociologji

Sociologjia dhe historia. Jeta sociale dhe organizimet sociale në shekujt e ndryshëm. Sociologjia, psikologjia dhe shëndeti mendor. Kauzat sociale, sjelljet e njerëzve dhe pasojat sociale në shoqëri. Sociologjia dhe ekonomia, politika, religjioni, familja, politikat shtetëore, ligjet në terësi dhe në kohë. Konfliktet në botë dhe si janë zgjidhur ato.

Lexoni artikujt më poshtë...