Filozofi

Filozofia dhe mendime filozofike. Arsyeja dhe logjika. Teoritë që ndërtuan arkitekturën e jetës sonë dhe mënyra si jetojmë, mendojmë, veprojmë dhe organizohemi. Filozofët më të mëdhenj dhe rendet politike. Demokracia, anarkia, socializmi, rendet feudale dhe skllavopronare. Religjioni dhe mistika, metafizika, deizmi, ateizmi, absurdi, ekzistencializmi, besimi. Filozofia dhe shëndeti mendor.