Aktiviteti fizik

Përftimet e të marrurit me sport. Aktiviteti fizik. Cilat janë ushtrimet që na ndihmojnë për të pasur një fizik të bukur, për të rritur imunitetin dhe për të shëruar veten tonë nga çrregullimet mendore dhe sëmundjet fizike. Noti dhe benefitet. Rekomandime dhe këshilla.