Fobitë

Ekzistojnë shumë lloje frikërash. Nga historia kemi mësuar se njerëzit janë përballur me to gjatë jetës. A janë fobitë shqetësuese, pse duhet t’i kurojmë dhe a ndikojnë në çrregullimet e tjera mendore.

Lexoni artikujt më poshtë...