Shkencëtarë

Shpikjet e mëdha dhe kontrbuti i tyre në shkencë. Kushtet dhe mënyrat si ata arritën në përfundimet e këtyre shpikjeve. Tezat e këtyre ideve dhe formulimeve. Shëndeti fizik dhe mendor i tyre. Jeta e përditshme dhe kompromiset me shtetet. Sukseset dhe dështimet e tyre.