Shëndeti Mendor

Shëndeti mendor është prioritet i yni dhe npm. këtij kontributi ne duam të njohim lexuesin rreth tipareve të personalitetit, karakterit, psikikës, mënyrës si ndihemi e perceptojmë botën, problemeve rreth shëndetit mendor dhe metodat e shërimit. Hulumtimet mbi shëndetin mendor bazohen në studime dhe botime të reja shkencore.

Lexoni artikujt më poshtë...