Histori Suksesi

Histori suksesi të njerëzve që pamundësinë e kanë kthyer në forcë të jetës dhe kanë ngritur kompani dhe biznese. Si personalitetet e mëdhenj kanë kaluar përmes vështirësive emocionale, ekonomike dhe si ata u kthyen në gjenitë e botës. Cilët janë çelësat e suksesit që ata zgjodhën. A ishte vetëm fati apo ata zhvilluan dhe fatin e tyre?