Religjion

Si ndikon feja te ne. Pse duhet të besojmë? Besimi fetar dhe gjetja e vetvetes. Feja në historinë e botës. Vargjet biblike, ajetet kuranore, hadithe. Motivim nga shkrimet e shenjta. Budizmi dhe besimet e lindjes së largët. Mistika dhe shërimi. Psikologjia e mjekësia në besimin fetar. Vende të shenjta për tu vizituar.