Figura Historike

Figura historike ndër shekuj. Veprat dhe kontributet që ata lanë pas. Mësimet që morëm prej tyre. Arsyet përse janë kaq të njohur, luftërat dhe situatat e pazakonta në vitet që jetuan. Tipat e tyre dhe sjelljet në raport me materien. Si arritën që të ishin kaq të famshëm. Shëndeti mendor dhe fizik i tyre.