Testi Vlerësues i Çrregullimit Bipolar

Përshëndetje,

Njihuni me Kuic-in e krijuar nga "MENDJE E SHËNDOSHË (mendjeshendoshe.com)" për Testin Vlerësues të Çrregullimit Bipolar. Pas plotësimit juve do ju shfaqet rezultati i vlerësimit.

*(Ky kuic automatik është krijuar për të ofruar një ndihmesë në identifikimin e çrregullimit bipolar duke u bazuar tek gjendjet dhe simptomat, por jo për vetdiagnostikim. Diagnoza e saktë vjen nga Specialisti i Shëndetit Mendor. Sipas mind.org.uk për çrregullimin bipolar janë këto tipe të ndarjes: Bipolar 1; Bipolar 2; Cyclothymia; Rapid cycling bipolar; Bipolar with mixed features; Bipolar with seasonal pattern; Unspecified bipolar. Ky kuic është një kombinim i këtyre niveleve duke krijuar një ndarje në varësi të performancës së votuar.)

1-Ndonjëherë prirem të flasë/ ose flasë (gjithmonë) shumë më shpejt se normalisht: *

2-Dikur isha shumë më aktiv/e dhe më pëlqente të bëja më shumë aktivitete: *

3- Ndonjëherë ndihem shumë i/e irrituar: *

Aspak
Shumë
4- Jam ndjerë edhe i/e lumtur (gëzim i lartë) edhe i/e trishtuar (ulët/poshtë) në të njëjtën kohë: *

5. Disa herë shfaq ndjenja trishtuese/melankolike dhe qaj, e herë të tjera qesh dhe bëj shaka shumë:*

6. Vetëbesimi im varion nga vetë-dyshimi i MADH në vetvete deri te një siguri e Tepërt po aq e madhe:*

7. Ka pasur ndryshime TË MËDHA në sasinë ose cilësinë e punës sime: *

8. Pa asnjë arsye ndonjëherë kam qenë shumë i/e zemëruar ose armiqësor: *

9. Ndonjëherë jam i mërzitur dhe herë të tjera mendoj shumë kreativisht: *

10. Ndonjëherë jam shumë i interesuar të jem me njerëzit dhe herë të tjera thjesht dua të mbetem vetëm me mendimet e mia? *