Alkooli

Alkooli në shëndetin mendor. Si ndikon alkooli tek ne dhe çfarë dëmesh sjell në jetën tonë. Përse dehemi dhe a marrim kënaqësi nga alkooli? Si të shpëtojmë nga varësia prej tij?