Artistë

Muzikantë, piktorë, shkrimtarë, poetë, filozofë, skulptorë, aktorë, regjizorë, arkitektë, instrumentistë.  Veprat e mëdha që ata krijuan, vitet në të cilën ata debutuan. Kontributi i tyre në shoqëri, sistemet që ata u përballën. Fëmijëria e tyre dhe rruga që ata ndoqën për të qenë vetvetja dhe për të gjetur rrugën e duhur.

Lexoni artikujt më poshtë...