Kafshët

Kafshët, njeriu dhe evolucioni. Energjitë pozitive që na sjellin kafshët shtëpiake, trajnimi dhe shëndeti i tyre. Sëmundjet që kanë kafshët dhe transmetimi i tyre te njeriu dhe çrregullimet. Si të mbrohemi nga sulmet e tyre dhe të mirat që marrim: veshja dhe ushqimi. Insektet, zvarranikët, amfibët, peshqit dhe bota nënujore, kafshët barngrënëse dhe mishngrënëse, kafshët shtëpiake e shpendët.