Psikoterapia

Psikoterapia apo e njohur dhe si terapia e të folurit është një mënyrë për të ndihmuar ata që vuajnë nga problemet e shëndetit mendor dhe vështirësitë emocionale. Konsiderohet si shpëtim dhe ndihmesë për rikthim në gjendje normale pa trajtim me barna. Ka disa lloje formash e teknikash.