Terapitë

Terapitë që përdoren në kurimin e sëmundjeve të shëndetit mendor përfshijnë: barnat, psikoterapitë dhe njohjen me sëmundjen. Është e rëndësishme që të trajtoheni dhe të kërkoni ndihmë. Ju do të përmirësoni veten tuaj duke u njohur me to.